Vet Consult er lukket pr. 31.12.2023

Vi har startet hver vores firma.
Vi laver præcis det samme som før.

Hvilke opgaver kan vi udføre

Vilde dyr

 • Indfangning af vilde dyr vha bedøvelsespil
 • Bedøvelse af vilde dyr under dropnet
 • Tilsyn med dyr under naturpleje forhold

Undervisning/
foredrag i følgende emner

 • Basalt til højt specialiseret niveau inden for bedøvelse og smertebehandling af alle dyrearter
 • Immobilisering og ”remote drug delivery” af alle dyrearter
 • Multimodal smertebehandling
 • Exotica

Rådgivning

 • Af kolleger vedrørende anæstesi, smertebehandling og immobilisering af dyr

Konsultationer for hund og kat

 • Efter aftale pr. sms, e-mail, telefon
 • Vi tager os god tid til dit dyr.
 • Afregning sker efter tidsforbrug
 • Intet venteværelse
 • Sammen finder vi den bedste løsning for dig og dit dyr
 • Er vi på feltarbejde, henvises til kompetente kolleger

Hvad laver vi

Vet Consult udfører veterinære opgaver inden for

immobilisering af vilde dyr, med henblik på montering af GPS-halsbånd

indfangning/bedøvelse af dyr med henblik på transport i ind- og udland

beroligelse af større dyr med henblik på sundhedsundersøgelser og/eller isætning af chip

bedøvelse af dyr fanget under dropnet

undervisning i ind og udland for relevante faggrupper i:

 • immobilisering og monitorering under anæstesi af vilde dyr
 • vurdering af trivsel hos naturplejedyr
 • anæstesi og smertebehandling på alle niveauer af større og mindre husdyr samt eksotiske dyr og forsøgsdyr

mindre praksis for familiedyr, hvor der udføres almindeligt forekommende opgaver

i Danmark har vi immobiliseret kronvildt, dåvildt, råvildt, vildsvin, bison, elg, kvæg, heste samt aggressive hunde ved hjælp af bedøvelsespil med og uden transmitter.

vi arbejder under så højt fagligt niveau i felten som omstændighederne tillader

Billeder af projekter

Monica Lønborg Frederiksen
Wild Vet Consult
Annasvej 4A, 3 TV 
2900 Hellerup
CVR 44420848  

Carsten Grøndahl
Vet Consult GG
Skovvej 58
2920 Charlottenlund
CVR 44433923

Copyright © 2024 by Vet Consult